Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Κριτήρια για την επιλογή του θέματος του ατομικού έργου1)      Να ανήκει σε μια από τις γενικές ενότητες (εργαλεία και μηχανές ,ενέργεια και  ισχύς, επικοινωνίες και μεταφορές ,γεωργική τεχνολογία)
2)       Να έχει  επιλεγεί από τον μαθητή.
3)      Να είναι κοινωνικά αποδεκτό(όχι όπλα, τανκς, κλπ)
4)      Να σας προσφέρει ευκαιρίες για απόκτηση γνώσεων, για έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών.
5)      Να προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κρίσης σας και των ικανοτήτων σας στη  λήψη  αποφάσεων.
6)      Να προσφέρει ευκαιρίες για χρησιμοποίηση  εργαλείων, συσκευών, υλικών και απλών μηχανών.
7)      Να σας προσφέρει την ευκαιρία να εκφράσετε τα ενδιαφέροντα σας και τη  δημιουργικότητα σας.
8)      Να σας προσφέρει ευκαιρίες για την μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του θέματος.
9)      Να μην είναι επικίνδυνο σαν κατασκευή ( π.χ όχι αιχμηρά μέρη, γυαλί).
10)  Να έχει κατάλληλες διαστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου